ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εγγραφή των μαθητών στο φροντιστήριό μας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του ελέγχου επίδοσης της προηγούμενης τάξης ή του τελευταίου τετραμήνου – τριμήνου.

Οι γονείς ή οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί αν κριθεί αναγκαίο να αυξηθούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.

Οι μήνες πληρωμής στο φροντιστήριό μας είναι από το Σεπτέμβριο έως και το Μάιο. Όλοι οι μήνες πληρώνονται ολόκληροι με τα συμφωνηθέντα κατά την εγγραφή δίδακτρα.

Τα δίδακτρα των θερινών μαθημάτων προετοιμασίας για τη Γ΄Λυκείου συμφωνούνται πριν το τέλος των εξετάσεων της Β΄Λυκείου.

Οδηγός Σταδιοδρομίας

Σύνδεση σε 4schools

Τελευταία Νέα

Ακολουθήστε μας