ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ

    Η «Ενίσχυση» είναι ένα νέο, σύγχρονο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που σας παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση σπουδών απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις που ορίζει το «Νέο Λύκειο». Ακολουθούμε ένα πρότυπο σύστημα μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, το οποίο συνδυάζει την προσωπική επαφή και μέριμνα ενός ιδιαίτερου μαθήματος, με την συγκρισιμότητα και άμιλλα μεταξύ των μαθητών που προσφέρει η ομαδική διδασκαλία. Με απόλυτη συνέπεια, μεθοδικότητα, άψογη οργάνωση και σύγχρονες υποδομές παρέχουμε μια ουσιαστική και αποτελεσματική πρόταση σπουδών στους μαθητές μας, η επιτυχία της οποίας βασίζεται στα παρακάτω:

  • Έμπειροι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων 
  • Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό υλικό
  • Ολιγομελή, Ομοιογενή group, 4 ατόμων – ιδιαίτερα 
  • Διαγωνίσματα – Τεστ ελέγχου κάθε ενότητας 
  • Διαδραστική διδασκαλία 
  • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης 
  • Διαρκής επικοινωνία με τους γονείς 
  • Επιπλέον ώρες για την κάλυψη κενών (ΔΩΡΕΑΝ)

 

Οδηγός Σταδιοδρομίας

Σύνδεση σε 4schools