Τμήματα Group

Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται, όπως είναι φυσικό, με κριτήριο τη διαμόρφωση των καταλληλότερων συνθηκών προετοιμασίας. Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου είναι η ομοιογένεια και ο κατάλληλος αριθμός μαθητών ανά group (αυστηρά έως 4 μαθητές ανά group). Η ομοιογένεια επιτυγχάνεται από τον τρόπο κατάταξης των μαθητών μας σε group η οποία γίνεται με βάση:

  • Το σχολικό έλεγχο.
  • Τις επιδόσεις τους στα τεστ και στα διαγωνίσματα που συμμετέχουν
  • Τους στόχους τους.
Τέλος η κατάταξη των μαθητών μας γίνεται από τους διευθυντές σπουδών, αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ανάλογα με την επίδοση, ο μαθητής μπορεί να μεταβεί σε διαφορετικό group από αυτό της αρχικής του κατάταξης.
Image