Διαδικασία εγγραφής

Κατά την εγγραφή των μαθητών στο φροντιστήριό μας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του ελέγχου επίδοσης της προηγούμενης τάξης ή του τελευταίου τετραμήνου – τριμήνου.

Οι γονείς ή οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο μαθημάτων της κάθε τάξης του φροντιστηρίου ή κάποια από τις ομάδες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί αν κριθεί αναγκαίο να αυξηθούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας.

Οι μήνες πληρωμής διδάκτρων στο φροντιστήριό είναι από το Σεπτέμβριο έως και το Μάϊο (υπάρχει πιθανότητα αναλογικής καταβολής διδάκτρων τον Ιούνιο σε περιπτώσεις που θα γίνουν μαθήματα τον μήνα αυτό). Όλοι οι μήνες πληρώνονται ολόκληροι με τα συμφωνηθέντα κατά την εγγραφή δίδακτρα.

Τα δίδακτρα των θερινών μαθημάτων προετοιμασίας για τη Γ΄Λυκείου συμφωνούνται πριν το τέλος των εξετάσεων της Β΄Λυκείου.

Image